‘n Jaar gelede het Unathi* (nie haar regte naam) se huisie wat sy met haar suster deel in Kayamandi, afgebrand. Sy was werkloos, haar matriekpunte was nie wonderlik nie, en sy het nie geweet wat die toekoms sou inhou nie.

Die Beursfonds het haar gehelp met geld vir boumateriaal, rekenaarklasse, en om te begin kyk na opsies vir naskoolse opleiding. In Januarie het sy begin om Maatskaplike Hulpwerk te studeer aan die Hugenote Kollege. Sy het al haar eksamens geslaa, en is tans besig met haar prakties in Kayamandi. Dit gaan goed met haar, en sy ontwikkel in ‘n pragtige jong dame. Ons is trots om deel te wees van Unathi se verhaal!