(voormalig bekend as STELLENBOSCH MOEDERGEMEENTE BEURSFONDS)

Die 2015-2016 onrus op kampusse landswyd het die fokus sterk op studente se behoeftes laat val. Ons het nou almal al hoe meer bewus geword dat toegang tot tersiêre studie nie net registrasie-, klas- of selfs boekgeld moet behels nie. Daar is baie meer basiese behoeftes wat selde deur die tradisionele beurse (wat vir skrander studente bestem is)  gedek word. Wat dan nog verder van die minder begaafde studente wie se minder goeie matriekpunte hulle nie vanselfsprekend toegang tot enige vorm van beurs verleen nie. maar wat tog die basiese menslike reg gegun moet word om hulle omstandighede te verbeter en hulle deur opvoeding uit armoede te lig? Dit is hierdie gaping wat  Masandise Studiehulp probeer vul.

Wat behels dié beurse alles?

Masandise vul studente se Staatslenings aan met die dek van aansoekfooie, registrasiekoste, boek-aankope, ’n skootrekenaar, vervoer, kos en selfs in enkele gevalle verblyf. Registrasie kos tussen R800 en R5000 per student. Boeke kan tot meer as R2000 per student beloop, so ook verblyfkoste. Klasgelde word nie gewoonlik gedek nie. Die grootte van die beurs word deur die student se behoeftes bepaal. Die meeste is weeskinders, met geenveiligheids netwerk behalwe Masandise nie. Dit is juis daarom dat die naam, wat beteken “Laat ons help groei,” so gepas is.

Hoe werk die stelsel verder?

Aspirant-begunstigdes kom op verskillende wyses onder ons aandag:  hulle word deur ’n skoolhoof of maatskaplike werker aan ons uitgewys. Soms vertel ’n vriend vir hulle van die Moederkerk. ’n Huisbesoek en behoeftebepaling word gedoen. As hulle nog op skool is, kry hulle beroepsvoorligting en word gehelp met aansoeke by ’n tersiêre instelling (nadat hulle eers self in die vakansie daaroor gaan navors het). Beurse beslaan nie ’n vaste bedrag nie, maar uitbetalings geskied na gelang van behoefte. Alle geldelike bydraes dien om hierdie uiters arm studente te versorg:’n borg se kassiere beheer uitgawes en mentors dien vrywillig. Daar is géén oorhoofse kostes nie!

Die rol van mentors

‘n Komitee van (tans) nege uit die Stellenbosch gemeenskap dien as mentors, met tussen een en 15 studente onder sy of haar sorg. Hulle vervul die rol wat meer gegoede ouers self vir hulle eie kinders speel en staan hulle met raad, daad en by. Dit is juis hierdie mentering wat van uiterste belang in die groei en ontwikkeling van brose jongmense is. Dit wil sê, die krag van Masandise lê juis in die persoonlike aandag wat elke student van sy of haar mentor kry. Hierdie aandag lê op baie méér as slegs ’n akademiese vlak. Mentors bied wel waar nodig akademiese leiding, maar daar is bevind dat dit juis persoonlike en sosiale leiding is wat hierdie jongmense benodig. In die meeste gevalle word hierdie band behou, selfs wanneer ’n student nie meer behoefte aan finansiële bystand het nie.

Ek is tans betrokke by vier studente wat finansieel deur Masandise  Studiehulp ondersteun word. Die kursusse wissel van BSc Rekenaarwetenskap, Landbou diploma en onderwys tot tweede fase internskap as elektrisiën.  Maar emosionele ondersteuning gee ek ook aan ’n verdere sewe studente wat nie meer finansieel van Masandise afhanklik is nie. Laasgenoemde groep is in verskillende stadiums van werksoek, onderhoude en die eerste treë in die jong werkende se lewe. Dit is opvallend hoeveel die emosionele ondersteuning vir die studente beteken. Almal wat finansieël onafhanklik raak, is uitermate verlig dat hulle nog steeds kan staatmaak op emosionele ondersteuning. Vir sommiges is ek “Sissie,” vir ander, selfs “ Mommy” !

Anonymous mentor

Mentor, Masandise

Ek mentor op die oomblik drie derde jaar studente by UWK en een tweedejaar student. Twee doen BComm-grade en twee doen BA-grade. Dan is daar ’n student in sy eerste jaar by False Bay College in Khayalisha, en ’n tweedejaar by die Kaapse Tegniese Universiteit. Albei doen besigheidstudies. Die laaste student is ’n tweedejaar in Maatskaplike Werk op Stellenbosch, dus sewe in totaal. Ek is die trotsste op ʼn dame wat BA met Politieke Studies en Antropologie by UWK volg. Sy het as jong meisie nie matriek gemaak nie. Sy was ’n aktivis en gemeenskapswerker in ’n baie arm en moeilike woonbuurt in Lavender Hill naby Muizenberg, is later getroud en het twee seuns grootgemaak. Toe haar jongste seun begin studeer, het sy self ook by UWK ingeskryf en op 40+ jaar begin studeer. Met baie harde werk en trane en vasbyt is sy nou al in haar tweede jaar en het nog elke eksamen in al haar vakke geslaag. 

Anonymous Mentor

Mentor, Masandise

Baie dankie aan ons gewaardeerde donateurs wat  ons almal se “ekstra kinders” so goed ondersteun! Masandise het sowat twaalf jaar gelede ontstaan om spesifiek hulp aan uiters arm jongmense wat graag tersiêre studie wil onderneem, te bied. Tans word byna 50 studente in mindere of meerdere mate versorg, waarvan enkeles nog op skool is. Verder is oor die 50 reeds onafhanklik. Slegs ’n minderheid het oor tyd uitgeval

Help ons om hoop te kweek in Suid Afrika

Maak 'n Donasie

CSI

Stellumthombo is ‘n registreerde NPO met PBO status. Dit beteken dat as jy enige donasies maak aan Masandise Studie Hulp jy kwalifiseer vir ‘n artikel 18 A belasting voordeel. Deur vir Masandise se studente te ondersteun kan jou maatskapy ook kwalifiseer vir BBBEE punte onder “Skills Training” en “Social development”. Vir meer inligting in die verband kontzak asseblief vir ons op info@stellumthombo.co.za.

Maak 'n donasie

Meet LL, a Masandise story

This young Xhosa girl was born in the Western Cape, a child of the new democratic South Africa. She went to Hazendal Primary School in Athlone till grade 6, when she changed schools to go to Bridge House Academy in Franschhoek where she finished matric in 2015 with...
Lees meer

Unathi se storie

Een van die Masandise studente, Unathi (nie haar regte naam agv die PoPI-wet) is gekeur vir die NARYSEC (National Rural Youth Service Corps) program. Dit is ‘n 24-maande lange vaardigheidsontwikkelingsprogram binne die Departement van Landelike Ontwikkeling wat fokus...
Lees meer

Masandise changes lives

A testimony of one of the Masandise beneficiaries: "It is an overwhelming honour for me to share with you my testimony of how Masandise Study Aid assisted me with my welfare as a student. My name is Takudzwa Kevin Masunda, and I am originally from Zimbabwe. I am...
Lees meer